fysio bij etalagebenen

Perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt veroorzaakt door slagaderverkalking, waardoor patiënten etalagebenen (claudicatio intermittens) kunnen ondervinden.

Kenmerkende klachten bij etalagebenen zijn pijn en/of kramp in de benen tijdens het lopen. Deze klachten nemen af bij enige tijd stilstaan.  De loopafstand neemt af en hierdoor ervaren de meeste mensen duidelijke beperkingen in hun dagelijks functioneren.

Chronisch zorgnet

Wij kunnen u hierbij helpen. Bij ons kunt u terecht voor gesuperviseerde looptraining en leefstijlbegeleiding. Dit is een intensief fysiotherapeutisch traject van 1 jaar. Samen werken wij toe naar een afname van beperkingen in uw dagelijks leven. Uw loopafstand wordt weer vergroot en u zal minder pijnklachten ervaren. Doordat wij tijdens het traject niet alleen richten op de klachten in de benen, maar ook op uw leefstijl gaat u een positief effect ervaren op de algehele gezondheid.

Voor meer informatie of voor het maken van een afspraak neem gerust contact met ons op.

Bekijk hier een video over etalagebenen van Chronisch ZorgNet.