Manuele therapie kan een goede behandelvorm zijn wanneer uw wervelkolom of ledematen niet goed functioneren en voor pijnklachten zorgen. Dit kan hinderlijk zijn in uw dagelijks functioneren. Het bewegen wordt moeizaam en er kan pijn ontstaan. Deze pijn kan zich lokaal bevinden, maar kan ook eventueel uitstralen elders in het lichaam.

Wat is manueel therapie?

Met manuele therapie wordt de beweeglijkheid van uw gewrichten vergroot en uw functionaliteit verbeterd. U kan zonder verwijzing zich aanmelden voor een intake en onderzoek door de manueel therapeut.

Net als bij een fysiotherapeutische behandeling wordt er eerste gestart met een screening en intake om te bepalen of u bij de manueel therapeut op het juiste adres bent. Er volgt een uitgebreid vraaggesprek, oftewel een anamnese. Alle beperking en of eventuele stoornissen in uw functioneren worden hierin besproken.

Aansluitend voert de manueel therapeut een lichamelijk onderzoek uit om nader te bepalen wat de aanwezige functiestoornissen in het bewegingsapparaat zijn. Er wordt nauwkeurig onderzocht hoe de gewrichten, banden, en spieren bewegen. Ook worden indien nodige de neurologische structuren nagekeken.

Vervolgens bespreekt de therapeut de bevindingen met u en geeft aan uit welke mogelijkheden de behandeling bestaat. Tijdens de behandeling bekijkt de manueel therapeut de samenhang tussen alle gewrichten en zoekt verbanden tussen de beweeglijkheid daarvan en de klachten. De therapeut bepaalt de behandeling die het beste aansluit bij uw persoonlijke situatie.

De behandeling

Een behandeling kan bestaan uit het rustig mobiliseren van de aangedane regio’s. Wat ook een mogelijkheid binnen de manueel therapie kan zijn is het manipuleren van de desbetreffende gewrichten. Dit manipuleren staat ook wel bekend in de volksmond als het “kraken” van de gewrichten. Hierdoor zijn de effecten van manuele therapie vaak direct merkbaar. Het geeft snel een verlichting van uw pijn en of stijfheid. Manueel therapie kan dus een snelle oplossing bieden voor uw pijnklachten.behandelingen

De meest voorkomende klachten die met manueel therapie kunnen worden behandeld zijn:

– Hoofd- en nekpijn
– Nek- en schouderklachten met eventuele uitstraling naar de armen
– Lage rugklachten, al dan niet met uitstraling
– Duizeligheidsklachten
– Heupklachten
– Klachten van de knie, of enkel
– Houdingsverbetering

Benieuwd naar de manuele therapie in Harderwijk bij Fitention Fysiotherapie? Neem dan contact op met Emmy via: emmy@fitention-fysiotherapie.nl